В Деня на детето, 1 юни 2020 г., Росица Иванова представи училището ни в Третата национална научна конференция „Детето, децата, детството“, която през тази година се проведе онлайн. Организатори бяха Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Къща музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот. Психоложката за трета година участва в тази конференция. Този път тя представи доклад на тема „Деца в извънредно положение и работата на психолога в условията на дистанционно обучение“. Р. Иванова разказа за работата си с деца от СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово в условията на дистанционно обучение. Въз основа на проведено анкетно изследване с над 130 ученици от 4. до 12. клас тя коментира тяхното психично състояние, нагласи и мечти, трудности и постижения. Открои и новостите в работата на психолога в условията на извънредното положение и как психолозите успяват да бъдат ефективни и полезни на децата в състояние на криза. В конференцията се включиха още 17 участници от страната.

Доклад на Р. Иванова за конференцията – Детето, децата, детството -2020 г.