Инструктаж за ученика за НВО след VII-ми клас за учебната 2019/2020 г.

Инструктаж за квестора за НВО след VII-ми клас за учебната 2019/2020 г.

Инструктаж за учителя консултант за НВО след VII-ми клас за учебната 2019/2020 г.