Учениците от 1 и 2 клас подават заявления:

ИУЧ – математика и БЕЛ и ИИ/Музика – 3 часа

ЦОУП

Спортни дейности

Учениците от 3 и 4 клас подават заявления:

ИУЧ – математика и БЕЛ  – 2,5 часа

ЦОУП

Спортни дейности

5 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа

6 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа

7 клас – математика и БЕЛ – 3 часа

9 а клас – заявление за втори чужд език

9 б клас – втори чужд език – 1,5 часа /ИУЧ/

9 в клас – ИТ и Информатика /6,5 часа ИУЧ/ и за втори чужд език

10 а клас – Въведение в предприемачеството, Счетоводство и бизнес анализ, Въведение в маркетинга, ИТ – 5,5 часа

10 б клас – АЕ и втори чужд език – 5,5 часа ИУЧ

10 в клас – Ит и информатика – 5,5 часа ИУЧ

11 клас подават заявления за профилиращи предмети за трети и четвърти профилиращ предмет

12 а клас

12 б клас

12 в клас – БЕЛ и География и икономика – 3 часа ЗИП

12 г клас – БЕЛ и География и икономика – 3 часа ЗИП

Заявление за спортни дейности всички класове, 12 клас ДЧФС

Забележка: класовете са за следващата учебна година.


Заявление ЗИП

Заявление ИУЧ

Заявление за ДЧ ФВС

Заявление спортни дейности

Заявление за втори чужд език

Заявление за профилиращи предмети

Заявление целодневна организация на учебния процес

Профили XI-XII клас