Учениците от 1 и 2 клас подават заявления:

ИУЧ – математика и БЕЛ и ИИ/Музика – 3 часа

ЦОУП

Спортни дейности

Учениците от 3 и 4 клас подават заявления:

ИУЧ – математика и БЕЛ  – 2,5 часа

ЦОУП

Спортни дейности

5 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа

6 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа

7 клас – математика и БЕЛ – 3 часа

9 а клас – заявление за втори чужд език

9 б клас – втори чужд език – 1,5 часа /ИУЧ/

9 в клас – ИТ и Информатика /6,5 часа ИУЧ/ и за втори чужд език

10 а клас – Въведение в предприемачеството, Счетоводство и бизнес анализ, Въведение в маркетинга, ИТ – 5,5 часа

10 б клас – АЕ и втори чужд език – 5,5 часа ИУЧ

10 в клас – Ит и информатика – 5,5 часа ИУЧ

11 клас подават заявления за профилиращи предмети за трети и четвърти профилиращ предмет

12 а клас

12 б клас

12 в клас – БЕЛ и География и икономика – 3 часа ЗИП

12 г клас – БЕЛ и География и икономика – 3 часа ЗИП

Заявление за спортни дейности всички класове, 12 клас ДЧФС


Профили XI-XII клас

Заявление ЗИП

Заявление ИУЧ

Заявление СОП

Заявление за ДЧ ФВС

Заявление за промяна на оценка

Заявление и правилник за стипендии

Декларация за заболяване

Заявление за преместване

Заявление спортни дейности

Заявление за втори чужд език

Заявление за профилиращи предмети

Заявление за отсъствие до класен ръководител

Заявление за отсъствие до Директор

Уведомление за отсъствие от настоящ адрес

Заявление целодневна организация на учебния процес

Заявление за индивидуална форма на обучение

Заявление за самостоятелна форма на обучение