В навечерието на Коледа, се проведе конкурс – „Български народни празници“ организиран от община Хасково. В него Димитър Серкьов от 8 в клас взе участие със своя проект „Лазаровден“. Той е  единственият  участник извън областта, който е получил награда. Класният ръководител Искра Генчева му пожелава още по – големи успехи и още много награди от конкурси, в които да продължи да представя достойно нашето училище!