На 8.09.2021 г. от 18:00 ч. в училището ни ще се проведе родителска среща за учениците записани в I, V и VIII клас.

Присъствието на родителите е желателно.