На 11 и 12 октомври 2021 година от 18:00 часа в училище ще се проведе родителска среща. Не се отнася за I, V и VIII клас.

Присъствието на родителите е желателно.