21)

       Учениците от СОУ „Христо Проданов“ гр. Карлово поеха и реализираха  инициативата за набиране на средства за рехабилитация  на двегодишната Ивена Христова от гр. Каспичан,  област Шумен, болна от детска церебрална парализа.

    Лазар Атанасов, Велислава Делова  и Силвия Бошева от 11в клас организираха  благотворителен концерт на 31.01.2013г. Средствата, които се събраха на  концерта са 1850 лв.

         В концерта   взеха участие  ученици от местните училища.