Gramota_Yana

 

      От 1999 г. Фондация «Ценности» провежда Национален исторически конкурс, това е инициатива, която дава възможност на ученици от 8 до 12 клас от всички видове училища да извършат самостоятелно историческо изследване. Той е част от създадената вече европейска мрежа от конкурси по национална история  EUSTORY, обединяваща 22 страни. Целта на конкурса е да събуди интереса на младите хора към историята на родния край, да провокира у тях интерес към изследователска работа. В същото време фондацията стимулира и труда на учителите по история награждавайки ги за помощта, която са оказали на своите ученици.