sait2

 

 

 

 

 

 

 

    На 05.12.2013г. в СОУ "Христо Проданов" гр. Карлово се проведе интерактивно обучение по математика с ученици от осмите класове. Лекторът доц. д-р Бистра Царева от ПУ "Паисий Хилендарски", г-жа Петя Трифонова и г-ца Николина Данова, преподаватели по математика и информатика, запознаха учениците с иновативните методи за изследователско търсене по темата "Средна отсечка и медицентър в триъгълник" със средствата на динамичния графичен софтуер Sam. Учениците активно участваха в урока, изработвайки собствени динамични чертежи.

                                                                                    Изтегли DGS Sam и динамични чертежи