hristo   

      В душите ни винаги ще остане спомена за твоето голямо сърце, раздаващо се за всички нас до последния ти миг!

     

                                    ПОЧИВАЙ В МИР!