shtyrkel_1

     В СОУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово се проведе състезание за най-добра пролетна и великденска украса за класните стаи на ПИГ по ПРОЕКТ BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Всички ученици бяха наградени за старанието и положения труд. Наградите бяха осигурени от проекта и училищното настоятелство. На I място се класира класната стая на Iв клас с ръководител Петър Манолов.