obicham-prirodata_4

Обичам природата – и аз участвам


Подобряване на  качеството на образованието

 

proekt_podobryavane kachestvoto na obrazovanieto

m8

.

Пиеса „Пролет в гората“  – 1б клас

2.

Състезание за най-добра пролетна и великденска украса

shtyrkel_1

Участие в междуучилищно състезание „Напред и нагоре“

za_proekta

.

kvalifikaciq

   

 Проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”

 

Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала“

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците

в задължителна училищна възраст

     

        Модул  „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи

          в детските градини, децата от подготвителните класове в училище

                                              и учениците от І – ІV клас”

                                                                                                                                                             Национална програма „На училище без отсъствия

                                                Мярка „Без свободен час“