МИЛОСЪРДИЕ–2

Родителите на учениците от 2б клас, с класен ръководител г-жа Фидалина Христозова, се включиха в инициативата „Да помогнем на бедстващите в Мизия“ и дариха сумата от 65лв. на Община Мизия.