И тази учебна година учениците от СОУ „Христо Проданов“ се представиха достойно при участието си в олимпиадите по отделни предмети. Гордеем се с всички класирали се на областен кръг и те са:

Английски език:

Алекс Минков – 8б клас

Тихомира Грошева – 8б клас

Иван Фимов – 8б клас

Ренета Стефанова – 8в клас

Нона Дановска – 8в клас

Екатерина Балинова – 8в клас

Валерия Начева – 9в клас

Мариета Костова – 9в клас

Деница Тончева – 9в клас

Деница Генчева – 10б клас

Цветан Бойков – 10б клас

Дзаньо Минев – 10б клас

Яна Златанова – 10б клас

Елена Велева – 10в клас

Ния Дрянкова – 11б клас

Михаела Мирянова – 11б клас

Гина Делчева – 11б клас

Вангел Анастасов – 11б клас

Ивелина Нумерова – 11в клас

Габриела Каралова – 12б клас

Дарина Каламова – 12в клас

Ирина Стаматова – 12в клас

География и икономика:

Ралица Каменова Зяпкова – 5 клас

Цветан Добринов Василев – 5 клас

Борис Руменов Гидиков – 6 клас

Здравко Стефанов Костадинов – 6 клас

Любомир Василев Вълев – 9б клас

Дзаньо Антонов Минев – 10б клас

Виктория Нанкова Цолева – 10а клас

Теодора Маринова Чалъмова

Цветан Тодоров Бойков

Стиляна Миленова Колева – 11б клас

Мариела Ганчева Карабрайкова – 11б клас

Денис Ненов Каранайденов – 11б клас

Васил Василев Селаков – 12б клас

Недялко Иванов Китипов – 12б клас

Габриел Магдаленов Стойчев – 12б клас

История и цивилизация

Цветан Добринов Василев – 5 клас

Венцислава Матева Писачева – 5 клас

Иван Христов Караиванов – 5 клас

Любомир Инов Василев – 6 клас

Дафи Иванова Делова  – 7б клас

Дзаньо Антонов Минев – 10б клас

Цветан Тодоров Бойков – 10б клас

Никола Димитров Скевов – 10 клас

Деница Тодорова Генчева – 10б клас

Дарина Петрова Каламова  – 12в клас

Ана Петкова Иванова – 12 клас

Физика:

Мирослав Мойсеев – 9б клас

Дафи Делова – 7б клас

Астрономия:

Мирослав Мойсеев – 9б клас

Цветелина Желязкова – 9б клас

Информатика:

Деница Генчева – 10б клас

Химия:

Ива Сотирова – 9в клас

Биология:

Дафи Делова – 7б клас