tl (1)

tl (2)

      Учениците от ПИГ 4б клас, с възпитател Атанас Димитров изготвиха и завързаха  мартенички, „бели и червени“на  ученици от начален курс  и на нашите по-малки приятели от ЦДГ „1-ви юни“ и ЦДГ „Светлина“.

      Във връзка с 1 март- Ден на художествената самодейност проведохме „Ден на таланта“
   В сценката „Щъркът иде“ се изявиха нашите  съученици: Ива Петрова, Гергана Ванчева, Евгения Димитрова, Габриела Начева, Никол Найденова, Моника Владимирова и Красимир Славчев.
      Автор на декорите бе Ясена Шишкова.
     На блок-флейта ни посвириха Рени Карафизова и Евгения Димитрова. Със свои творби от изобразително изкуство се представи Гергана Ванчева. Брейк играха Деян Димитров, Моника Владимирова, Велин Иванов и Красимир Славчев. Вълнуващи песни изпяха: Стела Караиванова, Симона Кичукова, Гергана Ванчева и Евгения Димитрова.