fizika1 fizika2

   На 15.04.2015г. в СОУ „Христо Проданов“ беше проведен открит урок по физика на тема „Топлинни явления“ от г-жа Маринова и учениците от 9б клас. По интерактивен начин те затвърдиха знанията си за основни физични величини и закономерностите между тях, като дискутираха за практическото им приложение в ежедневието и техниката. Урокът продължи с представлението „Прогноза за времето“, в което учениците в ролите на известни физици демонстрираха опити свързани с атмосферното налягане. Наши гости бяха: г-жа Русалова (старши експерт по природни науки и екология) както и учители от общините Карлово, Сопот, Калояново и Садово.