nnnn

 

  Награждаване на учениците от СОУ „Христо Проданов“, постигнали най-високи резултати в международното  състезание „Европейско Кенгуру“ 2015г.

     Заелите челни места при секция СМБ – Карлово са:

Име, фамилия                          Клас           Място

Мартин Киряков                             12                  1

Мирослав Мойсеев                          9                   1

Никола Николов                              9                   2

Павлина Иванова                             8                   2

Даниела  Александрова                   5                   4

Росен Генчев                                   4                    1

Симона  Кичукова                           4                    1

Евгения  Димитрова                       4                    4

Николай Кирилов                           4                    4

Руслан Свиленов                            1                    4