вестник 2015

 

 

 

 

 

 

  По повод 30 години от създаването на СОУ „Христо Проданов“ излезе от печат юбилейният

брой на вестник „Литературен Еверест“.