??????????????????????????????????????????????????????????????

    На 23.04.2015 г. се проведе географско състезание, с което се отбелязаха два празника – 30 години СОУ „Христо Проданов“ и деня на Земята. В състезанието взеха участие ученици от 5 до 11 клас в смесени отбори. Състезателите преминаха през два кръга и пет различни задачи. Задачите бяха свързани с поставяне на обекти на правилното им място на географската карта на света, да разпознаят географски забележителности, да отговорят на географски въпроси. В журито участваха учителите по география и икономика – Ст. Гърдева, П. Писачева, М. Дачева и председателят М. Маринова – директор на училището. Водещ бе г-жа Я. Минева. Учениците показаха отлични географски знания и умения.