24_2015

 

   На 24 май в България се отдава почит на българската просвета, култура и създаването на глаголицата от Солунските братя Кирил и Методий.  Малко са народите, които имат своя азбука и даряват светлина на другите. Над 300 млн. жители на планетата пишат на кирилица. Има над 50 народа от 12 държави, в които тя е официална азбука. Поздравяваме всички учители, учащи се, работещи в сферата на образованието и културата с този най-български празник!