русия_1 русия_2

Дзаньо Минев ученик от Хб клас за пореден път е победител в международния конкурс „Заедно в ХХI век“. Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците към историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира  в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, като дава възможност за творческата изява. Наградата за Дзаньо е посещение в столицата на Русия – Москва.