училище3

Прием на ученици в пети клас в СОУ “ Христо Проданов“

Учениците от 5 ти клас в СОУ “Христо Проданов” имат възможност да изучават следните предмети:  В часовете по ЗИП: – Български език и литература – Математика – Втори чужд език по избор – немски, френски и руски език Под формата на СИП:  – Математика – Български език и литература – Информационни технологии – Хор – Вокална група – Мажоретен състав – Изобразително изкуствово – Барабани         През учебната 2013/2014 г. в СОУ „Христо Проданов“ за учениците от 5 ти клас  се въведе целодневна организация на   обучение, която се осъществява с полуинтернатни групи.

Прием на ученици след седми клас в СОУ “ Христо Проданов“

 Не пропускайте тези дати!

 Профил „Технологичен“ – Предприемачествo и бизнес 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика Балообразуващи предмети: Математика и ИТ Профилиращи предмети: Технологии, ИТ и География и икономика Интензивно изучаване на английски език Обучавайки се в този профил вие ще изградите отлични умения за успешно създаване и развиване на собствен бизнес, както и за водене на финансова отчетност и счетоводство. Ще се научите как да менaжирате  успешно реални продажби, да сключвате сделки на фондовата борса и търгувате на международните пазари. По време на обучението ще посещавате счетоводни и банкови институции, фондовата и стоковата борса. В часовете по Информационни технологии ще придобиете отлични компютърни умения, които да отговарят на нуждите за успешна реализация в областта на икономиката. Срок на обучение 5 години


Профил „Природоматематически“ -Информатика, информационни технологии, компютърна  анимация, графика и  дизайн 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика Балообразуващи предмети: Математика и БЕЛ Профилиращи предмети: Математика, Информатика и ИТ Интензивно изучаване на Английски език Профилът е както с теоретична, така и приложна насоченост. Учениците получават отлични знания по математика и английски език. В процеса на обучение те придобиват задълбочени познания върху основите на информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника и прилагането на програмни и информационни технологии. Учениците изграждат отлични умения да програмират, както и да създават продукти със средствата на компютърната анимация, графика и уеб дизайн, което ще ги направи едни от най-търсените специалисти, отговарящи на непрестанно растящите нужди  на съвременното информационно общество. Срок на обучение 5 години


Профил „Чуждоезиков“ – Английски език 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика Балообразуващи предмети: БЕЛ и Математика Профилиращи предмети: Английски език, БЕЛ, Втори  чужд език, Историяи цивилизация, II чужд език Изучават се два предмета на чужд език Учениците, обучаващи се в този профил, получават висока езикова култура и задълбочени знания по английски език. У тях се изграждат отлични преводачески умения при работа с оригинални литературни и научни текстове. Завършилите профила са подготвени да прилагат знанията и уменията си в различни области на човешката дейност. Срок на обучение: 5 години


Внимание!

Класираните ученици имат две възможности: 1. Да се запишат в училището, в което са приети, съгласно сроковете от графика; 2. Да подадат заявление за участие във второ класиране в случай, че не са приети по първо желание. Подаването на заявлението става в същите срокове в училището, в което са класирани, а не в училището-гнездо! При второто класиране ученикът запазва мястото си, ако не бъде класиран по по-предно свое желание. Ако ученикът е класиран по първо желание, задължително трябва да се запише, в противен случай губи правата си, т.е. не може да участва в класиранията. Ако ученикът не е класиран никъде, той автоматично участва във второ класиране, като подаване на заявление не е необходимо. При записването в училището се представят: –  оригинал на удостоверение за завършен VII клас – оригинал на медицинско удостоверение, ако училището е професионална гимназия.

Прием на ученици след осми клас в СОУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово

Профил „Технологичен“ – Предприемачествo и бизнес“

 Прием по документи   Не пропускайте тези дати!  Балообразуващи предмети:  Първи предмет: География;  Втори предмет: Информационни технологии;  Трети предмет: БЕЛ. Профилиращи предмети: – Пазарна икономика – Информационни технологии – География и световна търговия – Маркетинг и реклама – Предприемачество – Счетоводство на предприятието – Пари, банки и финансови пазари Обучението е 4 години, през които ще научите: – Да създавате и развивате собствен бизнес – Да водите финансова отчетност и счетоводство – Да менaжирате успешно реални продажби – Да сключвате сделки на фондовата борса – Да търгувате на международните пазари По време на обучението ще посещавате: – Счетоводни институции – Банкови институции – Фондовата и стоковата борса – Ще наблюдавате как се оперира на фондовия пазар – Ще наблюдавате как се сключват сделки на стоковата борса Приемът на ученици след завършен VIII клас (по   документи) се извършва в училището. Ученикът подава в срока по графика следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец на училището с подредени желания;
  2. Копие на удостоверението за завършено основно образование.