училищ2е1

Записването на учениците прием след седми клас ще се извършва  в периода

от 26.06.15г.  до 30.06.15г. включително в стая № 101 (първи етаж).

Работно време:  от 8.00 до 18.00 часа.