zoya

               Учениците от 8б клас получиха сертификатите си по проекта „Ученици, учители и работодатели (LeTeEm) “.

              През втория учебен срок група ученици от 8б клас работиха по проект „Ученици, учители и работодатели (LeTeEm)“ на Западношотландски университет (UWS), Пейзли, Шотландия съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът цели да окуражи младите хора от ЕС да подобрят възможността си да намерят работа чрез любознателност, умения за творческо и критическо мислене, социални и комуникативни умения, увереност и практичност.

            Това е практически ориентиран проект, който е в отговор на необходимостта студенти и работодатели да намалят разликата между сферите на образованието и работата, чрез използване на партньорство между университети, работодатели и училища.

           Учениците имаха задача да изработят лого за компанията Киндерсайт със седалище в Лондон и да споделят информацията по проекта със своите съученици, учители и работодател посредством системата за управление на обучението Moodle.