cern_2cern_1

   В периода от 25.07.2015 г. – 02.08.2015 г. г-жа Донка Дончева беше включена в групата от 40 учители по физика и астрономия в Националната  квалификационна програма на МОН за обучение в ЦЕРН – Швейцария. Тя имаше невероятния шанс да посети ЦЕРН – Европейски център за ядрени изследвания с послание „Наука за мир”- най-голямата лаборатория в света по физика на елементарните частици.

  В рамките на курса тя посети: AMS експеримента;  посетителския център на детектора ATLAS; тестовата установка на LHC магнитите; SC ускорителя; Микрокосмос; контролния център на LHC;  компютърния център на ЦЕРН; фабриката за антиматерия;  CMS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите детектори за регистриране на елементарни частици в Големия адронен колайдер с българско участие и проведе експерименти в най-модерната училищна лаборатория в ЦЕРН.

  При презентирането на посещението си г-жа Дончева сподели: „Не съм скучала дори за секунда. Невероятно място, невероятни хора, невероятно познание, невероятна програма. Не мога да си пожелая нищо повече. Очарована съм от атмосферата в ЦЕРН и най-вече от това, че всеки разговаря с всеки и няма въпрос, на който да не получиш отговор”.

Поради интереса, който проявиха учениците за посещението на г-жа Дончева в ЦЕРН – Швейцария на 19.10.2015г. тя представи презентацията си отново пред ученици от 10-ти и 12-ти клас. С представянето си за пореден път развълнува аудиторията.