астрономия

    На 02.11.2015г. ученици проявяващи интерес към физиката и географията посетиха астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ в гр. Стара Загора. Посещението беше организирано от г-жа Донка Дончева и г-жа Янка Минева. При посещението учениците наблюдаваха слънчеви петна с телескоп. Също така разгледаха презентации на теми: „Звездно небе“ и „Еволюция на звездите“.