nasilie1tolerantnost

    Изминалата седмица, учениците от СОУ „Христо Проданов“ ни дадоха урок по толерантност и доброта. По инициатива на Ученическия съвет бяха отбелязани Световният ден на толерантността /16.11.2015 г./ и Денят на борба с насилието над деца /19.11.2014 г./. Учениците изработиха червени сърца с послания, плакат и табла, върху които всеки можеше да изрази своята позиция за толерантността и насилието.