мултимедиен кабинет

 Часовете по информационни технологии и информатика  се провеждат в пет мултимедийни компютърни кабинети в две компютърни зали.