e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Обществен съвет

Обществен съвет 2020/2021 учебна година

Инструкция за провеждане на гласуването и излъчване на представители на родителите в обществения съвет към училище за 2020/2021г. 

Правомощия на обществения съвет за 2020/2021г. 

Председател: Христо Гилев

Секретар: Таня Сиболерска

Членове:

Лалка Гавазова

Нона Иванова

Ленко Данов


Общественият съвет при СУ „Христо Проданов“ – Карлово беше свикан на 19.XII.2016г. от 17:30ч. в учителската стая.

Коментарите са затворени.