e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Обществен съвет

Обществен съвет 2018/2019 учебна година

Председател: Христо Гилев

Секретар: Таня Сиболерска

Членове:

Антон Минев

Лалка Гавазова

Нона Иванова

Ленко Данов


Общественият съвет при СУ „Христо Проданов“ – Карлово се свиква на 19.XII.2016г. от 17:30ч. в учителската стая.

Дневен ред:

1. Избиране на ръководство на Обществения съвет;

2. Изработване на Правилник за дейността на СУ „Христо Проданов“;

3. Етичен кодекс на училищната общност;

4. Предложения за план-приема за учебната 2017 / 2018 година.


 Протокол от заседанието на Обществения съвет от 19.12.2016г.

Коментарите са затворени.