e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

GDPR

Длъжностно лице по защита на данните, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR)

Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните е неправителствена организация, която обединява специалисти, които работят в сферата на защита на личните данни и специалисти, които работят като длъжностни лица по защита на данните. В тази връзка ви предлагаме да се възползвате от услугата, която предлага Асоциацията,а именно „Длъжностно лице по защита на данните“ като външна услуга.

Предимствата на услугата:

1. Разполагате с екип от специалисти, които да ви съветват и да се грижат за правилното обработване на личните данни – това са юристи и ИТ специалисти.

2. Приемлива цена на услугата – 285 лв с ДДС/месец.

3. Възможност да си закупите необходимата документация на преференциална цена – 480 лв. с ДДС еднократно.

4. БЕЗПЛАТНО актулизиране на документацията при промяна на националното и европейско законодателство.

5. БЕЗПЛАТНО използване на информационната платформа на Асоциацията.

6. БЕЗПЛАТНИ обучения на служители, които обработват лични данни.

7. Длъжностното лице по защита на данните осъществява цялостната комуникация с Комисията за защита на личните данни при възникнали проблеми и проверки. Ние ще представялваме училището пред КЗЛД и пред субекти на данни.

8. Ставате част от Национална платформа за криптиране и сигурен обмен на информация между училищата използващи услугите на Асоциацията. Криптирането е един от основните механизми за защита съгласно изсикванията на GDPR.

9. Избягвате възможността за „конфликт на интереси“.

Коментарите са затворени.