e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием 2020/2021г.

Има такова училище, в което обичта е закон, а доверието – средството, знанието – предизвикателство, а вярата – потребност, общуването – изкуство, а мечтите – реалност.

Има такова училище, от което да си част, е чест, където „нагоре“ означава винаги стремеж, а „напред“ – увереност, изпълнен дълг, успех.

Има такова училище – със звън на детска врява, с мирис на липа, с аромат на рози, със стъпки плахи, чисти към върха.

Има такова училище …

Средно училище „Христо Проданов“. Училището на вашите деца!


Прием в I-ви клас:

Заповядайте при нас!

 


Училището ни предлага следните профили за обучение след VII-ми клас:

Професионална паралелка „Електронна търговия“ от професия „Организатор Интернет приложения“ от професионално направление  „Приложна информатика“ с интензивно  изучаване на чужд език / АЕ /;

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език / АЕ /;

Профил „Чужди езици“ с интензивно  изучаване на чужд език / АЕ /.

 


 

Професионална паралелка специалност „Електронна търговия“ с интензивно  изучаване на чужд език / АЕ /

Професия „Организатор интернет приложения“

Обща професионална подготовка: Информационни технологии, Икономически дисциплини

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по Математика от НВО и оценките по География и икономика и ИТ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

При подаване на документите е необходимо и медицинско свидетелство за тази паралелка.

 


 

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено  изучаване на чужд език /АЕ/

Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ИТ и Чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.

 


 

Профил „Чужди езици“ с интензивно  изучаване на чужд език / АЕ /

Профилиращи предмети: Английски език и втори чужд език

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ЧЕ и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.

Коментарите са затворени.