e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Форми на обучение

С протокол №10 от 8.09.2020 г. Педагогическият съвет прие следните форми на обучение за учебната 2020/2021 г.:

– дневна;

– самостоятелна;

– индивидуална;

– комбинирана (при необходимост).

Условия за организиране формите на обучение за учебната 2020/2021 година

Коментарите са затворени.