e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

Софтуерни и хардуерни науки

 

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език

Училищен учебен план


Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Разширено изучаване на чужд език;

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката по  Математика от НВО и оценките по ИТ и чужд език от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:
Информатика, И
нформационни технологии


Завършилите профила могат да се реализират в сферата на ИТ сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните, информационните и Уеб технологиите, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. По време на целия курс на обучението се разработват индивидуални проекти според усвоения през годината учебен материал, който е така структуриран, че учениците усвояват нови и надграждат своите знания. Придобиват се уменията за работа с различен софтуер, задълбочените познания по информационни технологии, информатика и английски език, което е предпоставка за успешна бъдеща реализация на пазара на труда.

 

Коментарите са затворени.