e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Организация на туристическа агентска дейност

 

Професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“

Професия – „Организация на туристическа агентска дейност“ с интензивно изучаване на английски език

Училищен учебен план


Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Интензивно изучаване на чужд език;

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката по Математика от НВО и оценките по ЧЕ и ГИ от свидетелството за основно образование.


Избралите тази професия придобиват трета степен на професионална квалификация, високо ниво на владеене на два чужди езика, знания и умения, свързани със специфичните дейности по организация на туристическото обслужване.

Завършилите тази професия могат да работят в туроператорски и турагентски фирми като екскурзоводи  и организатори на туристически пътувания. Получават право да организират екзотични разходки, да отговарят за управлението на самолетна компания, да работят в туристическа агенция или в хотелска верига.

Коментарите са затворени.