e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Прием на ученици в пети клас

 

Учениците от 5 ти клас

Анкета за родители

І. Избираеми учебни часове в V клас:

БЕЛ

Математика

ІІ. Факултативни учебни часове в V клас:

Информационни технологии

Хор

Вокална група

От учебната 2013/2014 г. в СОУ „Христо Проданов“ за учениците от 5 ти клас  се въведе целодневна организация на   обучение, която се осъществява с полуинтернатни групи.

за контакти:

4300 гр. Карлово

ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

телефони:

Директор:

– Мариана Маринова

0335/9-67-71; 0879888628

Заместник директори:

0879888625 – Донка Дончева;

0879888624 – Янка Минева.

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.