e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием на ученици в пети клас

Анкета за родители

І. Избираеми учебни часове в V клас:

БЕЛ

Математика

За учебната 2021/2022 г. в СУ „Христо Проданов“ за учениците от 5 ти клас  се предлага целодневна организация на   обучение.

Заповед утвърждаване на план-прием – I-ви  и V-ти клас

за контакти:

4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8
e-mail: e-mail: sou_prodanov@abv.bg


телефони:

Директор:

Лука Мачев
0335/9-67-71

Зам. директори:

Янка Минева

Донка Дончева

 

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.