e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Графици

График на проектните дейности, компенсиращи мерки и занимания по интереси в периода 01.06.2021 – 23.06.2021 г. за ІІІ а и ІІІ б клас

График на проектните дейности, компенсиращи мерки и занимания по интереси в периода 01.06.2021 – 23.06.2021 г. за ІІ а и ІІ б клас

График на проектните дейности, компенсиращи мерки и занимания по интереси в периода 01.06.2021 – 23.06.2021 г. за І б клас

График на проектните дейности, компенсиращи мерки и занимания по интереси в периода 01.06.2021 – 23.06.2021 г. за І а клас

График-I-II-III-клас – проектни дейности, компенсиращи мерки и занимания по интереси в периода 01-23 юни 2021 г. 

График-IV-V-VI-клас – проектни дейности, компенсиращи мерки и занимания по интереси в периода 15-30 юни 2021 г.

График дневен режим за учебната 2020/2021 година

График дежурство за І-ви учебен срок – 2020/2021 година

График спортни дейности за учебната 2020/2021 година

График за класни и контролни за I срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации среден и горен курс за 2020/2021 година

График за провеждане на консултации начален курс за 2020/2021 година

Седмично разписание на часовете за първи срок на 2020/2021 година

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.