e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Изпити

Заповед за провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение за 2017/2018г.

 

 

 

 

        

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.