e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Бюджет

Отчет на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.06.2020 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. – първо тримесечие


Отчет на бюджет за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – четвърто тримесечие

Отчет на бюджет за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. – трето тримесечие

Отчет на бюджет за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. – второ тримесечие

Отчет на бюджета за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. – първо тримесечие


Отчет на бюджета за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Отчет на бюджета за периода 01.07.2018 г. – 30.09.2018 г.

Отчет на бюджета за периода 01.04.2018 г. – 31.06.2018 г.

Агрегирани показатели за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Ресурсна обезпеченост на иновациите за 2018г. и 2019г.


Годишен отчет  до 31.12.2017г.

Отчет на бюджета към 31.12.2017г. – агрегирани показатели

Отчет на бюджета към 30.09.2017г.

Отчет на бюджета към 30.09.2017г. – агрегирани показатели

Отчет на бюджета към 30.06.2017г.

Отчет на бюджета към 31.03.2017г. – агрегирани показатели

Отчет на бюджета към 31.03.2017г.

БЮДЖЕТ 2017- РАЗХОДИ


Първоначален бюджет за 2016 година

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2016г

Отчет на бюджета към 30.06.2016г.

Отчет на бюджета към 30.09.2016г.

Годишен отчет за периода от  1.01.2016г. до 31.12.2016г.

Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и сметки за средствата от ЕС на общината


Годишен отчет на бюджета за 2015 година

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 Г. – СОУ “ ХРИСТО ПРОДАНОВ“ – КАРЛОВО

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.