e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием

Когато сме изправени пред избор и посоките са много, най-важното е да сме информирани!

От учебната 2017/2018 г. училището ни е одобрено за иновативно училище. Ще се работи по проекта в две направления – „С технологии към бъдещето“ и „Предприемачеството – стратегия за успех“.

Съвременното информационно общество изисква училището ни да въведе и приложи методи на преподаване, които да отговорят на предизвикателствата на бързо развиващите се компютърни технологии и техните потребители-нашите ученици, учители и родители.

Иновацията „С технологии към бъдещето“ ще даде възможност на учителите и учениците да се възползват от най-новите интерактивни методи на преподаване в процеса на обучение

В проекта ще бъдат включени:

  • Всички ученици от първи клас ( 2 класа х 22 ученици )

  • Всички ученици от пети клас ( 2 класа х 25 ученици )

  • 20 учители

  • 8 родители

Продължителността на иновацията е за целия етап на обучение

СУ “Христо Проданов” вече 33 години доказва, че може да се съизмери с едни от най-добрите училища в страната.  Доказателство за това са успехите на учителите и учениците от нашето училище – неизброими са те!

Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка. Училището разполага с богата материално-техническа  база, плувен басейн, училищен стол, логопедичен кабинет, училищен психолог, медицинско лице и постоянна охрана.

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

 

телефони:

Директор

Янка Минева

0879888624

0335/9-67-71

 

Зам. директор:

Донка Дончева

0879888625

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.