e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Прием на ученици след седми клас

 

 

Прием на ученици след седми клас в СУ “ Христо Проданов“

Училището ни предлага следните профили за обучение след 7 клас:

Профил „Предприемачески“

Профил „Чужди езици“ 

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 


Профил „Предприемачески“

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:
Удвоената оценка от НВО по БЕЛ и Математика  и оценките по География и икономика и ИТ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Профилиращи предмети:
Предприемачество, ИТ и География и икономика

Интензивно изучаване на английски език

Обучението по предприемачество е насочено към овладяване на знания, умения и отношение, свързани с кариерното ориентиране, иновативна паралелка.

Обучавайки се в този профил вие ще изградите отлични умения за успешно създаване и развиване на собствен бизнес, както и за водене на финансова отчетност и счетоводство. Ще се научите как да менaжирате  успешно реални продажби, да сключвате сделки на фондовата борса и търгувате на международните пазари. По време на обучението ще посещавате счетоводни и банкови институции, фондовата и стоковата борса. В часовете по Информационни технологии ще придобиете отлични компютърни умения, които да отговарят на нуждите за успешна реализация в областта на икономиката.

Срок на обучение 5 години


Профил „Чужди езици“ 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

 Удвоената оценка от НВО по БЕЛ и Математика  и оценките по БЕЛ и Математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Профилиращи предмети:
Първи чужд език, Втори  чужд език, БЕЛ, Биология и здравно образование

Учениците получават висока езикова култура и задълбочени знания по английски език.

Учениците, обучаващи се в този профил, получават висока езикова култура и задълбочени знания по изучавания език. У тях се изграждат отлични преводачески умения при работа с оригинални литературни и научни текстове. Завършилите профила са подготвени да прилагат знанията и уменията си в различни области на човешката дейност.

Срок на обучение: 5 години


Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:
Информационни технологии и АЕ

Удвоената оценка от НВО по БЕЛ и Математика  и оценките по Информационни технологии и АЕ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Профилиращи предмети:
Информатика, Информационни технологии, Английски език, БЕЛ

Учениците придобиват задълбочени знания върху съвременната компютърна техника и информационните технологии, изграждат умения за създаване на програмни продукти.


 

Внимание!

 Класираните ученици имат две възможности:
1. Да се запишат в училището, в което са приети, съгласно сроковете от графика;
2. Да подадат заявление за участие във второ класиране в случай, че не са приети по първо желание.
Подаването на заявлението става в същите срокове в училището, в което са класирани, а не в училището-гнездо!
При второто класиране ученикът запазва мястото си, ако не бъде класиран по по-предно свое желание.
Ако ученикът е класиран по първо желание, задължително трябва да се запише, в противен случай губи правата си, т.е. не може да участва в класиранията.
Ако ученикът не е класиран никъде, той автоматично участва във второ класиране, като подаване на заявление не е необходимо.
При записването в училището се представят:

анкета за родители
–  оригинал на удостоверение за завършен VII клас
– оригинал на медицинско удостоверение, ако училището е професионална гимназия.

 

за контакти:
4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

телефони:

Директор – Мариана Маринова
0335/9-67-71; 0879888628

Заместник директори:
0879888625 – Донка Дончева;
0879888624 – Янка Минева.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.