e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием на ученици след седми клас

Прием на ученици след седми клас в СУ “ Христо Проданов“

Училището ни предлага следните профили за обучение след 7 клас:

Професионална паралелка „Електронна търговия“ от професия „Организатор Интернет приложения“ от професионално направление  „Приложна информатика“ с интензивно изучаване на чужд език / АЕ /.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език / АЕ / 

Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език / АЕ / 


Професионална паралелка  с интензивно изучаване на Английски език „Електронна търговия“ от професия „Организатор Интернет приложения“ от професионално направление  „Приложна информатика“

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:
Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по География и икономика и ИТ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.

Обща професионална подготовка:
Информационни технологии

Икономически дисциплини 

Внимание!

При подаване на документите е необходимо и медицинско свидетелство за тази паралелка.


Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език / АЕ / 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:
Информационни технологии и АЕ

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ИТ и Чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.

Профилиращи предмети:
Информатика

Информационни технологии


Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на Английски език

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ЧЕ и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.

Профилиращи предмети:
Английски език

Втори  чужд език


 

за контакти:

4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8
e-mail: e-mail: sou_prodanov@abv.bg


телефони:

Директор:

Лука Мачев
0335/9-67-71

 

Зам. директори:

Янка Минева

Донка Дончева

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.