e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием на ученици след седми клас

Прием на ученици след седми клас в СУ “ Христо Проданов“

Мисията на училището ни е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Стремим се към изграждане на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Училището ни предлага следните профили за обучение след 7 клас:

за контакти:                                                 Телефони:                  Зам. директори:

4300 гр. Карлово                                           Директор:                   Янка Минева
ул. „Скобелев“ N8                                          Лука Мачев                 Донка Дончева
e-mail: sou_prodanov@abv.bg                        0335/9-67-71

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.