e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием на ученици след седми клас

Прием на ученици след седми клас в СУ “ Христо Проданов“

Училището ни предлага следните профили за обучение след 7 клас:

Профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване нa чужд език

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език / АЕ / 

Професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“


Профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на чужд език

Изпити: НВО по БЕЛ и математика;

Профилиращи предмети: Предприемачество и ГИ;

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка по БЕЛ от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по ИТ и ГИ от свидетелството за основно образование.


 

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на чужд език / АЕ / 

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:
Информационни технологии и АЕ

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката по  Математика от НВО и оценките по ИТ и Чужд език от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:
Информатика,
Информационни технологии

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.


Професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“

Професия – „Организация на туристическа агентска дейност“

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Интензивно изучаване на чужд език;

– срок на обучение 5 г.;

–  брой ученици 26.

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката по Математика от НВО и оценките по ЧЕ и ГИ от свидетелството за основно образование.


 

за контакти:

4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8
e-mail: e-mail: sou_prodanov@abv.bg


телефони:

Директор:

Лука Мачев
0335/9-67-71

 

Зам. директори:

Янка Минева

Донка Дончева

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.