e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Прием на ученици след осми клас

Blue Light Divider from AnimateIt.net    

Прием на ученици след осми клас в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово

Профил „Технологичен“ – Предприемачествo и бизнес“

     Прием по документи  

 Балообразуващи предмети:

     Първи предмет: География и икономика;

     Втори предмет: Информационни технологии;

     Среден успех от свидетелството за основно образование.

Профилиращи предмети:

    – Технологии

    – Информационни технологии

    – География и икономика

  Обучението е 4 години, през които ще научите: 

    – Да създавате и развивате собствен бизнес

    – Да водите финансова отчетност и счетоводство

    – Да менaжирате успешно реални продажби

    – Да сключвате сделки на фондовата борса

    – Да търгувате на международните пазари

По време на обучението ще посещавате:

    – Счетоводни институции

    – Банкови институции

    – Фондовата и стоковата борса

    – Ще наблюдавате как се оперира на фондовия пазар

    – Ще наблюдавате как се сключват сделки на стоковата борса

Приемът на ученици след завършен VIII клас (по   документи) се извършва в училището.   

Ученикът подава в срока по графика следните документи:

1. Заявление за участие в класиране по образец на училището с подредени желания;
2. Копие на удостоверението за завършено основно образование.

 

за контакти:
4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@abv.bg

телефони:

Директор – Мариана Маринова
0335/9-67-71; 0879888628

Заместник директори:
0879888625 – Донка Дончева;
0879888624 – Янка Минева.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.