e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Ръководство

Лука Цвятков Мачев  Директор
Донка Христова Дончева Заместник-директор
 Янка Панова Минева Заместник-директор

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.