e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Ръководство

0879888628 Мариана Христова Маринова  Директор, училище
0879888625 Донка Христова Дончева  Помощник-директор, учебната дейност
0879888624 Янка Панова Минева Помощник-директор, учебната дейност
0879888626 Нели Тодорова Славова Помощник-директор, административна дейност

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.