e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Учители

 

1 Мариана Христова Маринова Директор на  училището. Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Физика, Математика
2 Донка Христова Дончева Заместник-директор, учебна дейност.

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

Физика, Математика
3 Нели Тодорова Славова Заместник-директор, административно-стопанската дейност.

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

История
4 Елена Алексиаду Гугушева Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Български език и литература
5 Мариела Петкова Коклева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Български език и литература
6 Диана Борисова Краева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Български език и литература
7 Веска Маринова Ненчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Български език и литература
8 Симеона Наскова Дановска Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Български език и литература
9 Тина Рангелова Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Български език и литература
10 Валерия Иванова Андреева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
11 Паулина Минкова Стефанова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
12 Надка Георгиева Чонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
13 Николина Начева Семкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
14 Златина Стоянова Александрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
15 Пламена Николова Аризанова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
16 Убка Ангелова Сенгелиева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
17 Йовка Димитрова Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Английски език
18 Татяна Христова Хубчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Руски език
19 Лука Цвятков Мачев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Немски език
20 Мариана Андреева Стойнова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.  Математика
21 Паулина Тодорова Близнакова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Математика
22 Милена Иванова Маринчешка Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Математика
23 Невена Димитрова Гидикова 1. Старши учител, общообразователен учебен. предмет в гимназиален етап Математика
24 Николина Ненова Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Информатика и ИТ
25 Петя Чавдарова Трифонова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Информатика,

Математика, ИТ

26 Искра Енчева Генчева Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Информатика и ИТ
27 Милена Николова Николова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Информатика и ИТ

 

28 Марияна Атанасова Цонева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Информатика и ИТ
29 Парашкева Иванова Таушанова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  Информатика и ИТ
30 Румяна Маринова Арсенова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Информатика и ИТ
31 Петя Дзанева Дзанева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Химия
32 Веселка Ганчева Учкунова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Физика и Химия
33 Вяра Георгиева Маринова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Биология и здравно образование, ЧП
34 Мария Станева Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Биология и здравно образование, ЧП
35 Янка Панова Минева Заместник-директор, учебна дейност.

Общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

История и цивилизация
36 Мария Матеева Дачева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. История и цивилизация,

География и Икономика

37 Стоянка Николова Гърдева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. География и Икономика
38 Пенка Любомирова Писачева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. География и Икономика
39 Надка Иванова Денева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.  Обществени науки
40 Галина Димитрова Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Физическа култура и спорт
41 Васил Костадинов Вълев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Физическа култура и спорт
42 Николай Рангелов Рангелов Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Физическа култура и спорт
43 Василка Неделчева Танчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Физическа култура и спорт
44 Мария Христова Петрова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Икономика и Управление
45 Цветанка Илиева Златанова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Туризъм и Икономика
46 Първолета Богданова Юнакова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Музика
47 Цонка Борисова Манолова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Музика
48 Здравка Кoстадинова Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Изобразително изкуство
48 Наталия Ангелова Радкова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Изобразително изкуство
49 Мариана Василева Дафова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Домашен бит и техника
50 Фидалина Николова Христозова Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен Пр.Обл. – Педагогика
51 Пенка Иванова Благоева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен Пр.Обл. – Педагогика
52 Катя Стоянова Богойска Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен Пр.Обл. – Педагогика
53 Невена Костадинова Арменова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен Пр.Обл – Педагогика
54 Пенка Делчева Василевска Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Възпитател

Пр.Обл. – Педагогика

55 Недка Иванова Кръстева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен ПрОбл – Педагогика
56 Гинка Александрова Мурджева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен ПрОбл – Педагогика
57  Стефка  Иванова  Иванова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен ПрОбл – Педагогика
58 Таня Ганчева Божикова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Учител начална степен ПрОбл – Педагогика
59 Атанас Маринов Димитров Старши възпитател Учител начална степен ПрОбл – Педагогика
60 Димитрина Ненова Балева Старши възпитател Учител начална степен ПрОбл – Педагогика
61 Татяна Миланова Гаджева Възпитател Възпитател
62 Мария Дончева Лалева Възпитател Възпитател
63 Надежда Красимирова Станулова Младши възпитател Младши възпитател
64 Пламена  Станева Шапкарова Възпитател Възпитател
65  Вержиния Добрева Петрова Логопед Логопед
66   Росица  Ангелова  Иванова  Педагогически съветник  Педагогически съветник
67 Станислава Стоянова Георгиева-Иванова Училищен психолог Училищен психолог
 68  Милена  Русева  Ганова  Ресурсен учител  Специална педагогика
 69  Нели  Венциславова  Юнакова  Възпитател  Възпитател
 70  Теодора  Костадинова  Шишкова  Възпитател  Възпитател
 71  Тоня  Василева  Карчева  Възпитател  Възпитател
 72  Радостина  Ангелова  Митковска  Възпитател  Възпитател
 73  Станка  Петрова  Георгиева  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  Учител начална степен Пр.Обл. – Педагогика

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.