e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Учители

 

Име Презиме Фамилия Длъжност
Лука Цвятков Мачев 1. Директор
Донка Христова Дончева Заместник-директор
Янка Панова Минева Заместник-директор
Георги Тодоров Боюклиев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мариела Петкова Коклева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Тина Рангелова Маринова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Диана Борисова Краева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Симеона Наскова Дановска 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Веска Маринова Ненчева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Валерия Иванова Андреева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Паулина Минкова Стефанова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Надка Георгиева Чонова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мая Валентинова Чокоева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Пламена Николова Аризанова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Тоня Василева Карчева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Йовка Димитрова Стоянова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Татяна Христова Хубчева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мариела Ивайлова Киркова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Паулина Тодорова Близнакова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Невена Димитрова Гидикова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Милена Иванова Маринчешка 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Петя Чавдарова Трифонова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Николина Ненова Данова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Искра Енчева Генчева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Милена Николова Николова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Марияна Атанасова Цонева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Румяна Маринова Арсенова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Петя Дзанева Дзанева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Веселка Ганчева Учкунова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мария Станева Тодорова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Нели Тодорова Славова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мария Матеева Дачева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Пенка Любомирова Писачева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мариана Петрова Георгиева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Надка Иванова Иванова – Денева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Галина Димитрова Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Васил Костадинов Вълев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Николай Рангелов Рангелов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Василка Неделчева Танчева – Воденичарова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мария Христова Петрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Цветанка Илиева Златанова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Стелиана Богданова Радулова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Първолета Богданова Юнакова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Цонка Борисова Манолова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Наталия Ангелова Радкова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мариана Василева Дафова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Невена Костадинова Арменова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Пенка Делчева Василевска 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Стефка Иванова Иванова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Недка Иванова Кръстева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Гинка Александрова Мурджева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Пенка Иванова Благоева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Катя Стоянова Богойска 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Фидалина Николова Христозова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Пламена Станева Шапкарова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Теодора Костадинова Шишкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Нели Венциславова Юнакова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Татяна Миланова Гаджева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Таня Ганчева Божикова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Мария Дончева Лалева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Димитрина Ненова Балева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Марийка Петрова Александрова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Вержиния Добрева Петрова 1. Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование
Станислава Стоянова Георгиева – Иванова 1. Психолог, училищен
Милена Русева Ганова 1. Учител, ресурсен
Радостина Ангелова Митковска 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Росица Ангелова Иванова 1. Педагогически съветник
Иво Спасов Ангелов Системен администратор

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.