e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Ученически съвет

Ученически съвет на училището

Чл.145. Съставът и ръководството на ученическия съвет на    училището се определя от самите ученици.

Чл.146. Ученическият съвет на училището участва:

–   в планиране възпитателната работа в училище.

–   в определянето и изграждането на извънкласните и извънучилищни форми.

–   в организиране и провеждане на възпитателни и образователни прояви на училищно равнище.

 Чл.147. Ученическият съвет на училището има право:

–   да събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова преценка.

–   да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно-възпитателната работа.

–   да участва чрез своя председател в работата на педагогическия съвет.

Председатели на класовете и помощници

 5.а – Иван Стефанов

5.б – Виктория Василева (Мартина Петрова, Ивет Ангелова, Теодора Попадийска)

6.а – Мартин Стоянов

6.б – Филиз Палаз (Николина Арабаджиева)

7.а – Николай Кирилов

7.б – Преслава Маркова

8.а – Мартин Нончев

8.б – Иван Караиванов

8.в – Симона Станкова

8.г – Цветан Василев

9.а – Даниела Михалева

9.б – Мариета Чонова (Вилияна Попова)

9.в – Катя Данова

9.г – Валентин Димов

10.а – Цветелина Георгиева

10.б – Чавдар Атанасов (Елена Чаушева)

11.а – Добромир Петров (Диляна Димитрова)

11.б – Стелиана Начева

11.г – Николета Дойкова

12.а – Габриела Делкова (Росица Берберова)

12.б – Любомир Вълев (Мария Шахънска, Цветелина Желязкова)

12.в – Ива Сотирова

12.г – Христо Фитнев

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.