e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

За нас

Hristo_Prodanov

ХРИСТО ПРОДАНОВ

     Роден  е на  24  февруари 1943 година в  гр. Карлово.  Той  е  първият българин, стъпил на Осемхилядник – Лхотце  (8516 м)  през 1981 година,  първият  българин  изкачил  връх  Еверест  на  20 април  1984 година  и  загинал  при спускането от  върха на 21 април. Той  е  тринадесетият   човек в света,  успял да  достигне  до върха без кислороден апарат  по най – трудния  и  дълъг път – западния (непалски)  склон, наричан още   „Жестокия път“, като изкачва върха от базовия лагер за 33 дни – рекорд за този маршрут. Освен това е първият човек, изкачил Еверест още през април (твърде рано за обичайните атаки на върха) и четвъртият човек, изкачил се сам.


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

   Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия  учебен план към изискванията за  изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.


ВИЗИЯ   НА УЧИЛИЩЕТО

     Утвърждаване на СУ “Христо Проданов” – гр. Карлово като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у  учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.