e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием на ученици в първи клас

 

 

За учебната 2020/2021 година в СУ „Христо Проданов“ ще се изучават следните часове по  предмети:

І. Избираеми  учебни часове в І клас:

Български

Математика

Изобразително изкуство

Музика

ІІ. Извънкласни дейности в І клас:

Вокална група

Народни танци

III. Критерии за класиране на учениците в I клас:

  1. имат брат или сестра в същото училище – 20 т.;
  2. дете на учител или бивш учител в същото училище – 20 т.;
  3. дете на бивши наши ученици – 20 т.;

– максимален брой точки – 60 т. ;

– деца с хронични заболявания, със СОП, сираци и близнаци са с предимство;

– ако има кандидати с равен брой събрани точки, заявленията се разглеждат в реда на тяхното подаване.

IV. Необходими документи за прием в първи клас:

 1.Заявление за прием в първи клас по образец на училището

2. Анкета за родители

2. Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас

 

 

за контакти:

4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8
e-mail: e-mail: sou_prodanov@abv.bg

телефони:

Директор:

Лука Мачев
0335/9-67-71

 

Зам. директори:

Янка Минева

Донка Дончева

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.