e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Прием на ученици в първи клас

 

 

За учебната 2021/2022 година в СУ „Христо Проданов“ ще се изучават следните часове по  предмети:

І. Избираеми  учебни часове в І клас:

Български

Математика

Музика

ФВС

Целодневна организация на учебния процес.

II. Критерии за класиране на учениците в I клас:

  1. Имат брат или сестра в същото училище – 20 т.;
  2. Дете на учител или бивш учител в същото училище – 20 т.;
  3. Дете на бивши наши ученици – 20 т.;

– максимален брой точки – 60 т. ;

– деца с хронични заболявания, със СОП, сираци и близнаци са с предимство;

– ако има кандидати с равен брой събрани точки, заявленията се разглеждат в реда на тяхното подаване.

III. Необходими документи за прием в първи клас:

1. Заявление за прием в първи клас по образец на училището

2. Анкета за родители

2. Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас

Заповед утвърждаване на план-прием – I-ви  и V-ти клас

 

за контакти:

4300 гр. Карлово
ул. „Скобелев“ N8
e-mail: e-mail: sou_prodanov@abv.bg

телефони:

Директор:

Лука Мачев
0335/9-67-71

 

Зам. директори:

Янка Минева

Донка Дончева

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.