e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Учебни планове

Училищни учебни планове  за учебната 2017/2018 година

Училищни учебни планове  за учебната 2016/2017 година

Учебните планове са в сила за 2015/2016 учебна година

Училищен учебен план на общообразователни паралелки  I а клас за учебната 2013/2014 година

Училищен учебен план на общообразователни паралелки  I б клас за учебната 2013/2014 година

Училищен учебен план  на ПРОФИЛ  „ТЕХНОЛОГИЧЕН“ /ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС/  VІІІ а клас  за учебната 2013/2014 година

Училищен учебен план на ПРОФИЛ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“  VІІІ б клас за учебната 2013/2014 година

Училищен учебен план на ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ“ VІІІ в клас за  учебната 2013/2014 година

Училищен учебен план на ПРОФИЛ „ТЕХНОЛОГИЧЕН“ /ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС/  IXг  клас за учебната 2013/2014 година

Училищен учебен план на ПРОФИЛ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“  VІІІ б клас за учебната 2011/2012 година

Училищен учебен план на ПРОФИЛ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ“  VІІІ б клас за учебната 2011/2012 година

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.