e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Документи

За учебната 2020/2021 г.

Учениците от 1 и 2 клас подават заявления:

ИУЧ – математика и БЕЛ и ИИ/Музика – 3 часа

ЦОУП

Спортни дейности

Учениците от 3 и 4 клас подават заявления:

ИУЧ – математика и БЕЛ  – 2,5 часа

ЦОУП

Спортни дейности

5 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа

6 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа

7 клас – математика и БЕЛ – 3 часа

9 а клас – заявление ва втори чужд език

9 а клас – заявление ИУЧ „Основи на икономическата теория“

9 б клас – втори чужд език – 1,5 часа /ИУЧ/

9 в клас – ИТ и Информатика /6,5 часа ИУЧ/ и за втори чужд език

10 а клас – Въведение в предприемачеството, Счетоводство и бизнес анализ, Въведение в маркетинга, ИТ – 5,5 часа

10 б клас – АЕ и втори чужд език – 5,5 часа ИУЧ

10 в клас – Ит и информатика – 5,5 часа ИУЧ

11 клас подават заявления за профилиращи предмети за трети и четвърти профилиращ предмет

12 а клас

12 б клас

12 в клас – БЕЛ и География и икономика – 3 часа ЗИП

12 г клас – БЕЛ и География и икономика – 3 часа ЗИП

Заявление за спортни дейности всички класове, 12 клас ДЧФС

Забележка: класовете са за следващата учебна година.

 

Заявление ЗИП

Заявление ИУЧ

Заявление за ДЧ ФВС

Заявление за втори чужд език

Заявление за профилиращи предмети

Заявление целодневна организация на учебния процес

Заявление за допълнителни часове по спортни дейности

Профили XI-XII клас

 


Санкции на ученици

Декларация от родител

Докладна до Педагогически съвет

Мотивирано предложение

Предложение от класен за изслушване

Санкции на ученици

Уведомление до ОЗД

Уведомление родител


Съобщение за поверителност на личните данни

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.