e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

НВО и ДЗИ

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.; за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Национално външно оценяване 2016/2017г. за 4 клас

10 май – Български език и литература;

12 май – Математика;

15 май – Човекът и природата;

16 май – Човекът и обществото.


Национално външно оценяване 2016/2017г. за 7 клас

19 май – Български език и литература;

22 май – Математика;

29 май – Чужди езици;


За 8 клас с интензивно изучаване на чужд език

23.06.2017г.


Онлайн оценяване на дигитални компетенции  за 10 клас

12-16 юни 2017г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2017г., както следва:

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

 Сесия май-юни 2017г.

19 май – Български език и литература;

22 май – Втори държавен зрелостен изпит;

в периода 26 май – 2 юни – Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

Сесия август-септември 2017г.

28 август – Български език и литература;

29 август – Втори държавен зрелостен изпит;

в периода 28 август– 5 септември –Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.