e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Справочник

  Прием на ученици     в първи клас

 – Прием на ученици след седми клас

 – Прием на ученици след осми клас

 – Заповед на Министъра  на МОМН за организиране и провеждане на ДЗИ.

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

С решение на ПС:

19.04.2019 г. – патронен празник на училището

21.12.2019 г. – спортен празник

22.05.2019 г. – спортен празник

27.05.2019 г – 31.05.2019 г.  – зелено училище за учениците от начален курс

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@sou-prodanov.com

телефони:

Директор – Мариана Маринова
0335/9-67-71; 0879888628

помощник директори:
0879888624 – Янка Минева;

0879888625 – Донка Дончева.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.