e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Справочник

  Прием на ученици     в първи клас

 – Прием на ученици след седми клас

 – Прием на ученици след осми клас

 – Заповед на Министъра  на МОМН за организиране и провеждане на ДЗИ.

 

 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В СУ „ХРИСТО ПРОДАНОВ” – ГР. КАРЛОВО

1.  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Дванадесетокласниците ще почиват четири дни, които съвпадат с Великден (6-9 април 2018 г.)

2.   Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

3.   Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

4.  Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

5.  С решение на ПС:

20.04.2018 г. – патронен празник на училището;
22.05.2018 г. – спортен празник;
01.06.2018 г. и събота и неделя – ден за екскурзии;
27.05.2018 г – 01.06.2018 г. – зелено училище за учениците от начален курс.

II.  Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г. и НВО в VII клас :

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@sou-prodanov.com

телефони:

Директор – Мариана Маринова
0335/9-67-71; 0879888628

помощник директори:
0879888626 – Нели Славова;

0879888624 – Янка Минева;

0879888625 – Донка Дончева.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.