e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

Справочник

  Прием на ученици     в първи клас

 – Прием на ученици след седми клас

 – Прием на ученици след осми клас

 – Заповед на Министъра  на МОМН за организиране и провеждане на ДЗИ.

 

 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В СУ „ХРИСТО ПРОДАНОВ” – ГР. КАРЛОВО

 1.                Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна 

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I – XI клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

2.                Неучебни дни

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

3.                Начало на втория учебен срок

09.02.2017 г. – за I – XI клас

07.02.2017 г. – за XII клас

4.                Край на втория учебен срок

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г. – V – VIII клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г. – V – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г. – IX – XI клас (18 учебни седмици))

5.                Празници

 28.04.2017 г. – Патронен празник

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.:

19 май – Български език и литература;

22 май – втори задължителен изпит по предмет по избор;

26 май – 2 юни – матури по предмет по желание на ученика.

Националното външно оценяване за IV клас:

10 май – Български език и литература;

12 май – Математика;

15 май – Човекът и природата;

16 май – Човекът и обществото.

 

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@sou-prodanov.com

телефони:

Директор – Мариана Маринова
0335/9-67-71; 0879888628

помощник директори:
0879888626 – Нели Славова;
0879888625 – Донка Дончева;
0879888624 – Радка Тодорова.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.