e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

Справочник

  Прием на ученици     в първи клас

 – Прием на ученици след седми клас

 – Прием на ученици след осми клас

  Заповед на Министъра  на МОН за организиране и провеждане на ДЗИ.

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Ваканциите през учебната година:

Есенна ваканция

1 ноември 2019 г. – 3 ноември 2019 г.

Коледна ваканция

21 декември 2019 г. – 5 януари 2020 г.

Междусрочна / зимна ваканция

5 февруари 2020 г.

Пролетна ваканция за 1 – 11 клас

11 април 2020 г. – 20 април 2020 г.

Пролетна ваканция за 12 клас

16 април 2020 г. – 20 април 2020 г.

Неучебни дни по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

24 май 2020 г. – 25 май 2020 г.

Неучебни дни:

10 април 2020 – патронен празник;

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г.,

начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

Други изпити:

9 юни 2020 г. – НВО по БЕЛ в 7 и 10 клас

11 юни 2020 г. – НВО по математика в 7 и 10 клас

Начало на втория учебен срок
06.02.2020 г. I – ХIІ клас

Край на  учебната година:

1 – 3 клас – 29 май 2020 г.
4 – 6 клас – 16 юни 2020 г.
5 – 6 клас – паралелки в спортни училища – 30 юни 2020 г.
7 – 11 клас – 30 юни 2020 г.
12 клас – 14 май 2020 г.

за контакти:

4300 гр. Карлово ул. „Скобелев“ N8

e-mail: sou_prodanov@sou-prodanov.com

телефони:

Директор – Мариана Маринова
0335/9-67-71; 0879888628

помощник директори:
0879888624 – Янка Минева;

0879888625 – Донка Дончева.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.